Advies en rechtsbijstand

Juridisch advies en rechtsbijstand op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht

Als particulier of ondernemer kunt u te maken krijgen met juridische geschillen over uw leefomgeving of uw bedrijf. Het is niet altijd even makkelijk om deze geschillen alleen op te lossen en daarom biedt IAVO juridisch advies en rechtsbijstand op het gebied van omgevingsrecht en bestuursrecht. Integraal advies wordt uitgelegd in het blog ‘Integraal omgevingsrecht’.


Omgevingsrecht en bestuursrecht

IAVO adviseert en bemiddelt in omgevingsrecht. Dit zijn geschillen over bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en milieuwetgeving.
Daarnaast adviseert en bemiddelt IAVO in bestuursrecht.
Bestuursrecht, ook wel publiekrecht genoemd, omvat alle regels die de verhouding tussen particulier of bedrijf en de overheid, het openbare of publieke bestuur, beheersen.

Welke zaken precies vallen onder omgevingsrecht en bestuursrecht kunt u in de trefwoordenlijst zien. De daarin genoemde begrippen worden daarnaast stap voor stap uitgelegd in juridische blogs. Zo behandelt IAVO bijvoorbeeld geen privaatrechtelijke maar wel publiekrechtelijke geschillen. Het verschil wordt uitgelegd in het blog ‘Publiek- of privaatrecht?’.

 

Deskundig, helder & menselijk

IAVO maakt gebruik van haar kennis en jarenlange ervaring in het omgevingsrecht en het bestuursrecht om particulieren en bedrijven, die een geschil hebben met de overheid, te adviseren en te ondersteunen. IAVO is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau zonder externe en conflicterende belangen en geeft helder en betrouwbaar advies op het moment dat u dat nodig heeft.

IAVO biedt u deskundige service tegen een aantrekkelijk tarief. Hier vindt u meer informatie over service, tarieven en een aantal mogelijkheden om kennis te maken met IAVO.

 

Contact

Uiteraard kunt u direct contact opnemen met IAVO voor advies, hulp en rechtsbijstand. Ook vrijblijvend informeren naar wat IAVO voor u zou kunnen betekenen behoort tot de mogelijkheden. Dit kan via het contactformulier of telefonisch op +31 (0)6 51 95 69 84.

 


Hein Nieman Integraal Adviesbureau voor Omgevingsrecht
Mr. Hein R. Nieman

Mr. Hein R. Nieman en IAVO

Mr. Hein R. Nieman is zelfstandig juridisch adviseur en adviseert al sinds 1985 particulieren, bedrijven en overheden op het gebied van het omgevingsrecht. In 2013 heeft hij het integraal adviesbureau voor omgevingsrecht (IAVO) opgericht. Door zijn grote netwerk en zijn enorme ervaring en deskundigheid kan hij iedereen, op elk gebied binnen het omgevingsrecht en bestuursrecht, integraal adviseren en rechtsbijstand verlenen.

Lees hier meer over IAVO en Mr. Hein R. Nieman.