Advocaat of jurist?

Advocaat of jurist?

Wat kiest u?
Wat kiest u?

In dit blog bespreek ik de mogelijkheden van vertegenwoordiging indien u een gerechtelijk geschil heeft op het gebied van omgevingsrecht. En wie u kiest om u hierbij te ondersteunen: advocaat of jurist?
In mijn blog Publiekrecht of privaatrecht? heb ik geschreven over de verschillen tussen deze twee rechtsgebieden. Belangrijk om te onthouden is dat bestuursrecht, ook wel administratief recht genoemd, en omgevingsrecht specialisaties zijn van het publiekrecht.
Mocht u na het lezen van dit blog nog vragen hebben of juridisch advies nodig hebben, neem gerust contact met me op.

Omgevingsjurist

In omgevingsrechtelijke geschillen, zoals bijvoorbeeld bij een geweigerde vergunning, heeft u het meest aan een omgevingsjurist. Dat is een meester in de rechten die gespecialiseerd is in omgevingsrecht. Belangrijk is dat deze omgevingsjurist weet hoe de bestuursorganen, waar u een geschil mee heeft, hun besluiten voorbereiden en nemen. Ervaring bij de overheid is een groot pluspunt omdat praktijkkennis is opgedaan in bestuursrechtelijke processen, die advocaten missen. Uw beste keuze is een omgevingsjurist die zowel voor de overheid als voor particulieren heeft gewerkt.

Zelf pleiten in een juridisch proces

Het publiekrecht kent geen verplichte procesvertegenwoordiging. Dit betekent dat iedereen zelf zijn belangen mag bepleiten in een juridisch proces. Als een door u aangevraagde vergunning wordt geweigerd kunt u zelf een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het weigeringsbesluit heeft genomen. U wordt dan uitgenodigd voor een hoorzitting waarop u uw bezwaar mondeling kan toelichten en uw belangen kan bepleiten. U bent niet verplicht om een advocaat mee te nemen. Hetzelfde geldt in de twee vervolgprocedures: beroep tegen de beslissing op bezwaar en hoger beroep. Bestuursrechtelijke geschillen zijn dus goedkoper op te lossen dan privaatrechtelijke.
Publiek- of bestuursrecht is minder formeel dan privaatrecht. U mag alles als bewijs aanvoeren en als u iets vergeet is het niet zo dat de bestuursrechter u in de kou laat staan. Hij heeft de bevoegdheid uw argumenten ambtshalve aan te vullen als blijkt dat u onrechtmatig bent behandeld.

Deskundige vertegenwoordiging

Indien u uzelf niet wilt of kan vertegenwoordigen, kunt u dit door een deskundige laten doen. Het bestuursrecht is moderner dan het privaatrecht en laat vrije vertegenwoordiging toe. Dit betekent dat u zich door iedereen kan laten vertegenwoordigen, zowel schriftelijk als mondeling. Ook kunt u iedereen meenemen naar een hoorzitting om daar namens u te spreken. In de praktijk laten velen zich vertegenwoordigen door een deskundige.

Bestuursrechtelijke deskundigheid

Het Nederlandse recht is een uitgebreid gebied. Naast het bestuursrecht en het privaatrecht zijn er bijvoorbeeld strafrecht, arbeidsrecht, belastingrecht, letselschaderecht, verzekeringsrecht en handelsrecht. Ieder rechtsgebied kent zijn eigen deskundigen. Vaak zijn dat juristen. Een jurist heeft zijn doctoraal gehaald en mag zich Meester in de rechten noemen. Deze titel is beschermd. Een advocaat is een jurist die na zijn studie een (stage)opleiding in de advocatuur heeft gevolgd en als advocaat staat ingeschreven.

Wie kiest u: advocaat of jurist?

Omdat u voor sommige procedures nu eenmaal verplicht een advocaat moet inschakelen, bijvoorbeeld bij een echtscheidingsprocedure, zult u niet altijd bij een jurist terecht kunnen voor het oplossen van uw geschil. Echter bij geschillen met betrekking tot het omgevingsrecht heeft u in de meeste gevallen meer baat bij een gespecialiseerd jurist. In de praktijk zal een jurist eerder geneigd zijn voor een praktische oplossing te kiezen dan een puur juridische.
Daarnaast zijn in het algemeen de tarieven van advocaten hoger dan die van juristen. Bij advocaten wordt, naast een hoog uurtarief, een opslagpercentage van 6 procent voor kantoorkosten gerekend, terwijl de jurist dat (meestal) niet rekent.
Gaat het om juridisch advies dan bent u zoals eerder genoemd helemaal niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Bedenk ook dat het feit dat een jurist geen advocaat is, nog niet betekent dat hij niet even deskundig is als een advocaat. Het tegenovergestelde kan zelfs het geval zijn.


De betekenis van de onderstreepte woorden vindt u terug in de Trefwoordenlijst.

 

 

Advocaat of jurist?